1. Home
 2. Docs
 3. UTU v 1.0.2 Felhasználói ...
 4. JOGOSULTSÁGOK

JOGOSULTSÁGOK

Az UTU Városüzemeltetési Keretrendszer a jogosultság alapú hozzáférési kontroll rendszerét használja a felhasználók authorizálására. Ez azt jelenti, hogy a rendszerben a felhasználók szerepkörökön keresztül kaphatnak jogosultságokat. A szerepkörök tulajdonképpen jogosultság-halmazok. A rendszer ezeket a jogosultság-halmazokat rendeli a felhasználókhoz.

Amikor egy új felhasználó kapcsolódik a rendszerhez, akkor az UTU admnisztrátori jogok gyakorlójának van lehetősége a felhasználói fiók létrehozására és a szükséges jogkörök hozzárendelésére.

SZEREPKÖRÖK

Szerepkörök alatt értjük azokat a jogosultsági szinteket, amik alapján eltérő jogosultságok rendelhetőek az egyes felhasználókhoz. Ezek alapján admin és felhasználó fő csoportok kerültek meghatározásra.

 1. ADMIN

A SMART városüzemeltetési rendszer kialakítása Békéscsabán projekt felépítésének megfelelően az UTU városüzemeltetési keretrendszer által biztosított jogosultsági szinteket reprezentáló csoportok kerültek kialakításra. A kiosztható szerepkörök és jogosultságok a

következők:

UTU SuperAdministrator (SuperAdmin)

Az UTU SuperAdministrator a nevéből adódóan teljes jogkörrel rendelkezik az UTU Városüzemeltetési Keretrendszer fölött. További jogok delegálását megteheti.

UTU Administrator (Admin)

Az UTU Administrator a nevéből adódóan adminisztrátori jogkörrel rendelkezik az UTU fölött. További jogok delegálását nem teheti meg.

SZAKTUDÁSI KÖVELTEMÉNY

Admin jogosultsági szerepkör olyan felhasználókhoz rendelhető, akik rendelkeznek alapvető informatikai ismeretekkel, ismerik a rendszer felépítését és a jogok működését. Ebben a szerepkörben elvégzett módosítások befolyásolhatják a rendszer üzemszerű működését.

 1. FELHASZNÁLÓ

A felhasználók kezelése központi felületen történik. A felhasználói jogok kiadása előre egyeztetett módon történhet. A felhasználókhoz kötött jogosultságok kiosztásához szükséges megjelölni az önkormányzat részéről azon embereket, akik jogosultak dönteni az egyes felhasználókhoz kapcsolódó  jogok kiosztásában.

A felhasználókhoz kapcsolódó jogosultságok kiosztása Adminisztrátori jogkör.

SZAKTUDÁSI KÖVELTEMÉNY

A felhasználói jogok gyakorlásához és a kapcsolódó funkciók használatához speciális szaktudásra nincs szükség.

Az önkormányzati felhasználók az átadásra került organogram és telefonkönyv alapján szerepelnek a rendszerben. A jogosultsági szintek alapján a rendszerben szerepel:

 • kabinet,
 • osztályok,
  • osztályvezető,
  • osztályvezető-helyettes,
 • csoportok,
  • csoportvezető,
  • csoportvezető helyettes,
 • ügyintézők.

PROJEKT – FELHASZNÁLÓI JOGOK

A projekt rendszerű feladatok elvégzéséhez a megvalóítási fázisok lekövetésére külön jogköröket alkalmaz a rendszer. Az általános kivitelezési feladatok miatt a rendszer 4 előre meghatározott jogkört kezel:

UTU Project Consturctor (kivitelező)

A rendszerben az egyes projektek megvalósítása során a kivitelezői feladatok ellátását végző felhasználók.

Hozzárendelt feladatokhoz állapotot tud rögzíteni.

A projektfeladat egyéb tulajdonságait nem tudja módosítani.

Külön applikációból a projekt előrehaladásához kapcsolódó állapotokról a rendszerbe bejegyzéseket tud továbbítani.

UTU Project Supervisor (jóváhagyó, rendszerint műszaki ellenőr, ellenőr)

A rendszerben az egyes projektek megvalósítása során az ellenőrzési feladatok ellátását végző felhasználók.

A felhasználónak ezzel a joggal lehetősége van az egyes projektfeladatok elfogadására vagy elutasítására. Ehhez az interakcióhoz adatokat tud csatolni.

UTU Project Approval (elfogadó, rendszerint önkormányzat)

A rendszerben az egyes projektek megvalósítása során a végső elfogadási feladatok ellátását végző felhasználók.

A felhasználónka ezzel a jogkörrel lehetősége van a projektekben szereplő feladatok (taskok) elfogadására.

UTU Project Municipal User (csak olvasási jogot keletkeztet)

A projektek során azon felhasználók jogköre, akik akciókat nem tehetnek a feladatokkal kapcsolatban, de joguk van az előrehaladás nyomon követésére.

How can we help?